Varsling af forhøjet a conto betaling for varme fra marts 2022

De fortsat stigende energipriser priser får betydning for a conto varme-betalingen i Erhvervsparken fra 1. april. Grundet vores fastpris-aftale med Norlys kan vi til gengæld undgå prisstigninger på a conto el-betalingen. 
 
Som en konsekvens af stadigt stigende priser på energi hæver Silkeborg Forsyning endnu engang prisen på fjernvarme.
Fra 1. marts er vi derfor blevet pålagt en forhøjelse af varmeafgiften på knap 10%.
Det betyder, at a conto prisen for erhvervsparkens lejemål vil blive justeret fra kr. 105 til kr. 115 pr. kvadratmeter for varme. Stigningen vil gælde fra og med april 2022. 
Vi kan til gengæld glæde os over, at vi har indgået en fastpris-aftale med Norlys, således at prisen for el ligger fast. I dag ligger spotprisen for el på kr. 203,50 øre/kWh; og vi har låst vores aftale på 53 øre/kWh. 


HAR DU SPØRGSMÅL?

Du er naturligvis velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål: kb@fvc.dk eller mjh@fvc.dk 

VIL DU GERNE VIDE MERE?

NORLYS’ HJEMMESIDE kan man under afsnittet “Hvorfor er elprisen høj lige nu” læse om årsagerne til de stigende elpriser. På SILKEBORG FORSYNINGS HJEMMESIDE kan man læse om årsagen til stigningen i prisen på fjernvarme.