Uddrag af referat fra kantineudvalgsmøde 9. marts

Referat

  1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt uden kommentarer.

  • Siden sidst, herunder

Der blev generelt udtrykt tilfredshed med kantinens mad og menuernes sammensætning med videre. Niels bemærkede, at han synes, at personalet gør et godt stykke arbejde.

Der blev udtrykt ønske om tydeligere skiltning i forhold til de vigtigste allergener i maden, specielt i forhold til de små retter i skåle, hvor det kan være svært præcist at kende indholdet. Sarah fortalte, at kantinens medarbejdere deltager i en fødevaremesse ultimo marts, hvor de håber at hente inspiration til en praktisk og nem måde at skilte på (ved hjælp af små ikon-skilte eller lignende), så dette ønske kan opfyldes.

Der har været forespørgsel på, om affaldssorteringen kunne opstilles mere praktisk / logisk. Det er der løbende blevet arbejdet på for at afvikle køen foran affald og borde hurtigst muligt, sådan at denne nu er opstillet så hensigtsmæssigt som muligt.

Det blev spurgt til, om det var muligt at inkludere ”små-retterne” med pålæg m.v. i salatbuffet-prisen. Det er det ikke, da det ikke hænger økonomisk forsvarligt sammen. Der var overvejende enighed om, at prisstrukturen med én pris for hele buffeten og en lidt lavere pris for salat-buffeten er en god ide. Kantinen vil bibeholde denne løsning.

Priserne er pr. marts steget med 1 kr. for både fuld buffet og salatbuffet grundet de stigende fødevarepriser. Der blev spurgt til, om der forventes yderligere stigning i løbet af året set i lyset af krigen i Ukraine og de deraf generelt stigende priser. Der er pt. ikke planlagt med yderligere stigninger, men udviklingen i fødevarepriser følges naturligvis tæt; og det kan ikke udelukkes fuldstændigt, at det kan blive nødvendigt med en justering. Kantinen oplever lige nu, at der ikke kan regnes med samme leveringssikkerhed som tidligere (eksempelvis at den fisk, der er blevet bestilt, bliver erstattet af en anden slags fisk). Det kan derfor blive nødvendigt at ændre kantinemenuen med kort varsel. Kantinen håber på gæsternes forståelse for denne situation.

Sarah opfordrede til, at service og kopper, der tages med fra kantinen ud på kontorerne, bringes tilbage til kantinen snarest muligt efter brug. Kantinen mangler ofte kopper mv., da de tages med fra kantinen og først leveres tilbage med stor forsinkelse.

Sarah opfordrede også til, at kvitteringen for betaling i kantinen afleveres i de små skåle ved henholdsvis den varme mad eller salat-buffeten.

  • Eventuelt

Der var ikke noget til dette punkt.

  • Næste møde

Næste møde bliver onsdag den 14. september kl. 9.30 i kantinen.

Send meget gerne kommentarer, rig og ros samt evt. punkter til agenda på forhånd til Merete – senest mandag den 12. september pr. mail:  mjh@fvc.dk