Uddrag af referat fra kantineudvalgsmøde 10. marts 2021

Referatet fra seneste møde blev godkendt uden kommentarer.

Irene havde på forhånd bedt om feedback på følgende:

Kantinens daglige vegetariske alternativ

Kantinens take away tilbud samt på

Brugen af kantinens nye e-mail til forudbestilling.

Mødedeltagerne havde indsendt kommentarer til ovenstående og øvrig feedback via en udsendt ”padle”.

Der blev generelt udtrykt meget stor tilfredshed med kantinens sortiment (madens variation, kvalitet mv.) samt med service og imødekommenhed fra personalets side.

Det blev kommenteret, at brødet for tiden er af ringere kvalitet end tidligere; og der blev spurgt til, om det er købe-brød nu – versus tidligere hjemmebagt brød. Sarah bekræftede, at det for tiden er købt brød. Dette skyldes, at der grundet Covid-19-restriktionerne er langt færre gæster i kantinen end sædvanligt, og at personalet derfor er hjemsendt på skift. Det er derfor i en periode ikke muligt at nå at bage hjemmebagt brød hver dag. Det hjemmebagte brød kommer på menuen igen, når Covid-19-restriktionerne er ophævet.

Der blev udtrykt ønske om andre teer (højere kvalitet og økologi). Kantinen tog dette til efterretning, men da de efterspurgte teer er dyrere, vil de ikke kunne indgå i prisen for frokostbuffeten, som det er tilfældet for teerne nu.

Der blev udtrykt ønske om grov/fuldkorns-pasta i stedet for hvid pasta. Irene fortalte, at kantinen så vidt muligt altid anvender fuldkornspasta, men at fuldkornspasta fås i en meget lys version, som til forveksling ligner hvid pasta. Når der serveres båndpasta, er det dog ikke fuldkorn, da båndpastaen kun fås i den hvide version.

Der blev spurgt til, om kantinen er opmærksom på, at de sammenkogte retter ikke er for fede; og om det er muligt at få almindelige kartofler for at undgå flødekartofler. Sarah fortalte, at kantinen er meget opmærksom herpå: når der bruges fløde, er det i begrænsede mængder. Saucerne er oftest lavet på fond, vand, hakket tomat og letmælk og jævnet med maizena og uden smør.

Der serveres ikke så ofte flødekartofler, men som et sundere alternativ har kantinen altid en form for stivelse i forbindelse med salatbaren, eksempelvis hvedekerner. Grundet de få gæster i kantinen for tiden serveres der pr. ikke 2 slags kartofler, da dette ville genere meget spild, men det kan evt. komme senere.

Der var generelt tilfredshed med muligheden for at bestille via kantinens mail og take-away ordning.

Næste møde er onsdag den 8. september kl. 9.00 i kantinen. Fremsend meget gerne senest 3 dage før indhentede kommentarer fra andre lejere / medarbejdere samt evt. punkter til agenda til mjh@fvc.dk