Varsling af forhøjet a conto betaling for varme fra marts 2022

De fortsat stigende energipriser priser får betydning for a conto varme-betalingen i Erhvervsparken fra 1. april. Grundet vores fastpris-aftale med Norlys kan vi til gengæld undgå prisstigninger på a conto el-betalingen.  Som en konsekvens af stadigt stigende priser på energi hæver Silkeborg Forsyning endnu engang prisen på fjernvarme.Fra 1. marts er vi derfor blevet pålagt en […]